PTND
Użyteczne linki do stron WWW
Polskie Towarzystwo Neurologiczne: http://www.ptneuro.pl
Polskie Towarzystwo Pediatryczne: http://www.ptp.edu.pl
Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej: http://www.ptnk.pl/
Europejskie Towarzystwo Neurologii Dziecięcej: http://www.epns.info/