PTND
AKTUALNOŚCIArchiwum
2019-08-29
   
X Jubileuszowe FORUM NEUROLOGII DZIECIĘCEJ "WYZWANIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ", 11-12 października 2019, Poznań


www.konferencja-neurologiczna.pl/
 
2019-07-25
   
Powołanie Sekcji Neurogenetyki Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Gdańsk, 04.07.2019


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 04.07.2019 w Gdańsku została powołana Sekcja Neurogenetyki Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych (PTND). Przewodniczącą Sekcji została dr hab. n. med. Dorota Hoffman-Zacharska, a członkami zarządu Sekcji dr n. med. Magdalena Badura-Stronka, dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik, dr n. med. Anna Winczewska –Wiktor. Sekretarzem sekcji została dr n. med. Magdalena Krygier.
Zachęcamy do udziału w spotkaniu organizacyjnym w czasie X Jubileuszowego Forum Neurologii Dziecięcej, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 11-12 października 2019 roku. Podczas spotkania zostaną przedstawione cele sekcji, jej struktura organizacyjna oraz zasady członkostwa. Wprowadzeniem w tematykę Sekcji będzie prezentacja ciekawych przypadków z zakresu neurogenetyki, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia badań genetycznych w procesie diagnostycznym.

Serdecznie zapraszam,

Przewodnicząca Zarządu Głównego PTND
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

 
2019-03-28
   
VI Międzynarodowa Konferencja "Postępy w Neuroimmunologii Klinicznej" ACN 2019, 14-15 czerwca 2019 r., Poznań


www.acn2019.eu

Szanowni Państwo,

Mam wielką przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji "Postępy w Neuroimmunologii Klinicznej" ACN 2019, która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2019 r. w Poznaniu.

Główną zaletą konferencji jest jej wysoka jakość naukowa. Wykłady będą prezentowane przez międzynarodowych ekspertów i obejmą najnowsze postępy w patologii, diagnostyce i terapii zaburzeń neuroimmunologicznych. Krótkie sesje wystąpień będą okazją do zaprezentowania aktualnych badań.

Wierzymy, że wygłoszone wykłady, wspólne dyskusje i kuluarowe rozważania spełnią Państwa naukowe oczekiwania a pobyt w Poznaniu sprzyjać będzie umocnieniu relacji zawodowych i koleżeńskich.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Prof. dr hab. n. med. Jacek Losy
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 
2019-01-14
   
Konferencja "Stwardnienie rozsiane u dzieci i młodych dorosłych", Warszawa 29 marca 2019 r.


sm2019.skolamed.pl/

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji "Stwardnienie rozsiane u dzieci i młodych dorosłych". Jest to pierwsza w naszym kraju konferencja skupiająca jednocześnie neurologów ogólnych i dziecięcych zajmujących się stwardnieniem rozsianym.

Pierwsze spotkania ośrodków zajmujących się stwardnieniem rozsianym u dzieci miały miejsce w roku 2009, kiedy powstała Polska Grupa Robocza Dziecięcego SM. Od tego czasu pojawiły się nowe możliwości leczenia najmłodszych pacjentów i, wraz z coraz większym doświadczeniem ośrodków, pojawiła się również potrzeba wymiany wiedzy i stworzenia naturalnych powiązań między ośrodkami pediatrycznymi i leczącymi osoby dorosłe.

Wierzymy, że konferencja spotka się z dużymi zainteresowaniem i przyczyni się do poprawy opieki nad pacjentem w wieku "przejściowym" – od dzieciństwa do dorosłości.

Zachęcamy do zgłaszania streszczeń doniesień na temat stwardnienia rozsianego u dzieci i młodych dorosłych, które po kwalifikacji będą mogły zostać zaprezentowane w czasie konferencji w formie krótkich prezentacji ustnych lub plakatów. Prosimy o nadsyłanie streszczeń do dnia 15 lutego 2019 r.

Prof. Sergiusz Jóźwiak
Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM

 
2019-01-02
   
Konferencja na temat psychogennych napadów rzekomopadaczkowych 15 luty 2019, Warszawa


www.epilepsy.org.pl/konferencja-na-temat-psychogennych-napadow-rzekomopadaczkowych-2019/
Informacja: pobierz
 
2018-12-27
   
Szkoła Neurometaboliczna, 8-9.03.2019, Warszawa


klinika.com.pl/program-8-szkola-neuro

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na ósmą już edycję „Szkoły Neurometabolicznej”.
Jak co roku zostaną poruszone problemy z zakresu: Neurologii Dziecięcej, Metabolizmu, Genetyki, Biologii oraz Nefrologii.
Konferencja odbędzie się w dniach 8-9.03.2019 w Hotelu Radisson Blu Sobieski, Pl. Zawiszy 1, 02-025 Warszawa.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.


 
2018-05-25
   
IX Forum Neurologii Dziecięcej, "Neurologia dziecięca w ujęciu praktycznym", 12-13 października 2018, Poznań


konferencja-neurologiczna.pl/

Dołącz do uczestników najbardziej prestiżowego wydarzenia z zakresu neurologii dziecięcej
pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Barbary Steinborn i patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

 
2018-05-08
   
I Nadmorska Konferencja Neurologów i Neurologów Dziecięcych, 21-22.09.2018, Jurata


90c.pl/neurologianadmorska/
 
2018-03-21
   
Konferencja "III Warszawskie Dni Chorób Nerwowo-mięśniowych", 25-26 maja 2018 r., Warszawa


chnm.pl

Szanowni Państwo,

w obecnej edycji III Warszawskich Dni Chorób Nerwowo-Mięśniowych postanowiliśmy więcej miejsca poświęcić diagnostyce różnicowej ilustrując ją historiami naszych pacjentów. Pokażemy ją w oparciu o obowiązujące zalecenia. Chcemy szczególny nacisk położyć na wykorzystanie nowoczesnych technik diagnostycznych takich jak badania immunologiczne, neuroobrazowe czy genetyczne w chorobach mięśni. Zwrócimy uwagę na choroby ogólnoustrojowe, mogące powodować objawy ze strony obwodowego układu nerwowego. Pokażemy przykłady pacjentów w pełnym spektrum wiekowym. Zaprezentujemy najnowsze opublikowane w 2018 r zalecenia dotyczące opieki nad pacjentem z SMA i dystrofiami miotonicznymi.
Choroby nerwowo-mięśniowe ze względu na swój przebieg stanowią też wyzwanie w komunikacji z pacjentem i jego rodziną, dlatego chcemy zwrócić uwagę również na ten aspekt opieki.
Planujemy też sesję interaktywną z zagadkami diagnostycznymi.

Serdecznie zapraszam
Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

Program konferencji: pobierz
 
2018-03-20
   
Konferencja Neurosilesia, Katowice, HOTEL ANGELO, 26-27.10.2018


www.neurosilesia.pl

Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej NeuroSilesia, która odbędzie się w Katowicach w dniach 26-27.10.2018r.

Choroby układu nerwowego należą do najczęstszych w naszej populacji. Z uwagi na parametry zachorowalności, postępujący charakter, potencjalną niepełnosprawność intelektualną i ruchową są poważnym problemem ekonomicznym i społecznym.

W programie konferencji ujęto tematykę nowoczesnej neurologii dziecięcej i dorosłych w aspekcie diagnostycznym oraz terapeutycznym. Konferencja NeuroSilesia będzie okazją do wysłuchania wystąpień znakomitych wykładowców oraz wymiany doświadczeń między polskimi ośrodkami.

Odbędzie się w stolicy Górnego Śląska, mieście harmonijnie łączącym tradycję i nowoczesność, o czym będą się mogli Państwo przekonać zarówno w trakcie spotkań merytorycznych jak i towarzyskich.

Do zobaczenia w Katowicach!

Program konferencji: pobierz
 
2018-01-31
   
Konferencja "Co nowego w diagnostyce i terapii padaczki?", 17.02.2018, Gdańsk


www.postaes.viamedica.pl/1.2018/pl/O_konferencji__5.html

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Termin: 17 lutego 2018 roku
Miejsce: Gdańsk, Hotel Almond, ul. Toruńska 12

Program:
Sobota, 17 lutego 2018 roku

10.00–10.25 Kiedy jak i dlaczego wykonywać badania genetyczne w padaczce?
prof. Barbara Steinborn

10.25–10.50 Sen i padaczka
prof. Barbara Steinborn

10.50–11.20 Kannabinoidy w padaczce
dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

11.20–11.45 Stwardnienie guzowate – biomarkery i czynniki ryzyka padaczki – diagnoza, profilaktyka?
prof. Sergiusz Jóżwiak

11.45–12.00 Przerwa kawowa

12.00–12.30 Zapalenie i padaczka – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

12.30–12.55 Ciąża i padaczka – co nowego?
dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak

12.55–13.20 Padaczka czy tylko starzenie się – problemy padaczki w wieku podeszłym
dr n. med. Lidia Michalak

13.20 Zakończenie konferencji

 
2018-01-18
   
Konferencja "7 Szkoła Neurometaboliczna", 9-10 marca 2018 r., Warszawa-Miedzeszyn


Wszystkich zainteresowanym tematyką neurologiczną, metaboliczną i genetyczną zapraszamy na Konferencję "7 Szkoła Neurometaboliczna", która odbędzie się 9-10 marca 2018 roku w Hotelu Boss ul. Żwanowiecka 20, Warszawa-Miedzeszyn.
Szczegółowe informacje w załączeniu.

Program Konferencji: pobierz
 
2015-07-07
   
XI Kongres Europejskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej, Wiedeń, 27-30 maja 2015 - sprawozdanie


W dniach 27-30 maja 2015r. odbył się w Wiedniu XI Kongres Europejskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej. Program naukowy odzwierciedlał wielodyscyplinarny charakter neurologii dziecięcej i zawierał najnowsze doniesienia z zakresu neurologii płodu, porażenia mózgowego dziecięcego, neurorehabilitacji, padaczki, chorób zapalnych układu nerwowego, chorób układu nerwowego o podłożu metabolicznym, chorób nerwowo-mięśniowych, naczyniowych chorób mózgu, ale też psychiatrii dziecięcej i zaburzeń ruchowych. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu Zespołu Retta podkreślając zasługi austriackiego neurologa dziecięcego, prof. Andreasa Retta dla rozwoju neurologii dziecięcej w Europie. Sesje naukowe prowadzone były przez zaproszonych, wybitnych specjalistów w wielu szczegółowych dziedzinach z ośrodków na całym świecie. W kongresie wzięło udział ponad 1100 delegatów z około 70 krajów.
...

Sprawozdanie: pobierz
 
2013-03-12
   
Wykaz kursów specjalizacyjnych w Neurologii Dziecięcej


cmkp.edu.pl/str/kursy.php?kat=120&rok=2013&hdr=spec

Wykaz kursów specjalizacyjnych w Neurologii Dziecięcej w 2013 roku dostępny jest pod następującym adresem:
http://cmkp.edu.pl/str/kursy.php?kat=120&rok=2013&hdr=spec