Przewodniczący:
dr n. med. Krzysztof Sendrowski

Wiceprzewodniczący:
dr n. med. Joanna Śmigielska-Kuzia

Skarbnik:
dr n. med. Grażyna Skrzypczak-Adamiak

Sekretarz:
dr n. med. Barbara Artemowicz

Komisja rewizyjna:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Sobaniec
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak
dr n. med. Joanna Dąbrowska

Adres do korespondencji:
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięce
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
15-274 Białystok
ul. J. Waszyngtona 17