PTND
KOMUNIKATY PTND - ArchiwumPowrót
2016-11-25
   
Zebranie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych - Oddział Wielkopolski, Poznań, 16 grudnia 2016 r. godz. 12:00

Uprzejmie zapraszamy na zebranie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych - Oddział Wielkopolski, które odbędzie się 16 grudnia 2016 roku o godz. 12:00 w Sali wykładowej im. Prof. M. B. Kozika, Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań.


Program zebrania: pobierz
 
2015-11-15
   
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Rzeszowskiego Oddziału Regionalnego PTND, Rzeszów, 4.12.2015, Hilton Garden InnProgram zebrania: pobierz
 
2015-09-21
   
Zebranie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych - Oddział Wielkopolski, 13 listopada 2015 r., godz. 12.00Uprzejmie zapraszamy na zebranie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych – Oddział Wielkopolski, które odbędzie się 13 listopada 2015 roku o godz. 12.00 w Sali wykładowej im. Prof. M.B.Kozika, Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań.

Podczas zebrania dokonamy wyboru nowych Władz Oddziału.

Z poważaniem
Dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor
Przewodnicząca Oddziału Wielkopolskiego
Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych


Program zebrania: pobierz
 
2015-04-21
   
Zebranie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych - Oddział Wielkopolski, 8 maja 2015 r., godz. 12.00

Uprzejmie zapraszamy na zebranie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych - Oddział Wielkopolski, które odbędzie się 8 maja 2015 roku o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. M. B. Kozika, Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (wejście M).
Szczegółowy program zebrania prześlemy do Państwa w późniejszym terminie.
Z poważaniem

Dr Anna Winczewska-Wiktor
Przewodnicząca Oddziału Wielkopolskiego
Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

Program zebrania: pobierz
 
2015-04-13
   
Zebranie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych - Oddział Lubelski, 24.04.2015, godz. 15:00

Uprzejmie zapraszamy na zebranie Polskiego Towarzystwa Neurologów
Dziecięcych - Oddział Lubelski i lekarzy psychiatrów z prof. Wolańczykiem,
które odbędzie się 24 kwietnia 2015 roku o godz. 15:00 w Hotelu Mercure
Lublin, Al. Racławickie 12.

Magdalena Chrościńska-Krawczyk
Sekretarz Lubelskiego Oddziału PTNDz

 
2015-01-30
   
Zebranie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych - Oddział Wielkopolski, 6.03.2015, godz. 12.00.


Uprzejmie zapraszamy na zebranie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych - Oddział Wielkopolski, które odbędzie się 6 marca 2015 roku o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. M. B. Kozika, Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (wejście M).

Przewodnicząca Oddziału
Dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor

Sekretarz Oddziału
Lek. med. Jędrzej Fliciński

Program zebrania: pobierz
 
2014-10-24
   
Zebranie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych - Oddział Wielkopolski, 21.11.2014, godz. 12.00.

Uprzejmie zapraszamy na zebranie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych - Oddział Wielkopolski, które odbędzie się 21 listopada 2014 roku o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. M. B. Kozika, Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (wejście M).

Dr Anna Winczewska-Wiktor
Przewodnicząca Oddziału Wielkopolskiego
Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

 
2014-05-22
   
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Warszawskiego Oddziału Regionalnego PTND, Warszawa ul. Niekłańska 4/24, 13.06.2014 r. godz. 12:00


Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukowo-Szkoleniową WOR PTND, która odbedzie się w Sali Konferencyjnej Szpitala Dziecięcego w Warszawie na ul. Niekłańskiej 4/24.

Program konferencji: pobierz
 
2014-03-28
   
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Warszawskiego Oddziału Regionalnego PTND, Warszawa ul. Niekłańska 4/24, 28.03.2014 r. godz. 12:00

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukowo-Szkoleniową WOR PTND, która odbedzie się w Sali Konferencyjnej Szpitala Dziecięcego w Warszawie na ul. Niekłańskiej 4/24

Program konferencji: pobierz
 
2014-02-07
   
Zebranie PTND - Oddział Wielkopolski, 7 marca 2014 r. godz. 13:00

Uprzejmie zapraszamy na zebranie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych - Oddział Wielkopolski, które odbędzie się 7 marca 2014 roku o godz. 13:00 w sali wykładowej im. Prof. M. B. Kozika, Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (wejście M).

Program zebrania: pobierz
 
2012-12-07
   
Sprawozdanie z III Forum Neurologii Dziecięcej w Poznaniu

W dniach 12-13 października 2012 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się III Forum Neurologii Dziecięcej. W konferencji uczestniczyło blisko 300 lekarzy i innych pracowników służby zdrowia zainteresowanych tematyką neurologii dziecięcej. Organizatorami Konferencji byli Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wydawnictwo Forum Sp. z o.o. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była profesor Barbara Steinborn, a wykładowcami wybitni przedstawiciele neurologii dziecięcej, neurologii, epileptologii, pediatrii, którzy przedstawili odmienne punkty widzenia na temat postępowania w różnych sytuacjach klinicznych.

Tematyka dwudniowej konferencji dotyczyła najnowszej wiedzy z zakresu neurologii dziecięcej, w tym między innymi genetyki, padaczek, stwardnienia rozsianego, ADHD, zaburzeń snu, tzw. rzadkich chorób a także wykorzystania komórek macierzystych.

Konferencja składała się z sześciu sesji tematycznych. W pierwszej z nich dotyczącej genetyki wystąpiła prof. Anna Latos-Bieleńska, która przedstawiła nowości w wykorzystaniu diagnostyki genetycznej w neurologii dziecięcej.

W sesji obejmującej tematykę nowych terapii w chorobach przewlekłych układu nerwowego u dzieci zostały wygłoszone dwa referaty. W pierwszym z nich prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie "czy możemy liczyć na nowe terapie stwardnienia rozsianego u dzieci". Drugi referat pt. "Zalecenia leczenia żywieniowego u dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego" wygłosiła dr Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz.

Sesję poświęconą ADHD - nowościom i barierom w diagnostyce i leczeniu rozpoczął wykład dr Henrika Üebela z Uniwersytetu w Getyndze (Niemcy) pt. "Autism symptoms in Attention Deficit/Hyperactivity Disorder", w którym przedstawił objawy autystyczne występujące u dzieci z ADHD. Kolejnym prelegentem był dr Artur Kołakowski, który przestawił nowości i standardy postępowania w diagnostyce i terapii ADHD.

Czwarta sesja była poświęcona chorobom rzadkim i składała się z trzech wykładów. Prof. Wojciech Służewski przybliżył słuchaczom zagadnienie diagnostyki i terapii choroby Pompego, której rozpoznawanie w naszym kraju jest znacznie niedoszacowane. Kolejne wystąpienie wygłoszone przez dr Tomasza Kmiecia dotyczyło: "MPAN - NBIA4 z odkrytą mutacją C19orf12". Prelegent omówił przebieg kliniczny i przydatność badań dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem badań MRI w diagnostyce postaci idiopatycznej późnej zespołu Hallervordena-Spatza. W ostatnim referacie dr Marcin Żarowski omówił nowe narzędzie diagnostyczne jakim jest NP-C Suspicion Index - pozwala na szybszą diagnostykę dzieci z chorobą Niemanna - Picka typu C oraz przedstawił pojawiające się w ostatnim czasie nowości w leczeniu tej jednostki chorobowej.

Oprócz bogatej części merytorycznej na zakończenie pierwszego dnia Forum przygotowano również część artystyczną, podczas której solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu Izabella Tarasiuk - Andrzejewska wystąpiła z recitalem piosenki francuskiej.

Drugi dzień konferencji otworzyła sesja poświęcona barierom w diagnostyce i leczeniu padaczek w wieku rozwojowym. Grupa prelegentów z Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego w Poznaniu (dr Anna Winczewska-Wiktor, mgr Monika Starczewska i dr Jędrzej Fliciński) przedstawiła bogato ilustrowany materiałem video referat dotyczący rozpoznawania i leczenia mioklonii. Drugi referat pt.: "Vagus nerve stimulation - innovation or barrier?" dotyczący zastosowania stymulatorów nerwu błędnego wygłosił prof. Robert Kuba z Uniwersytetu Medycznego w Brnie (Czechy). Na zakończenie sesji prof. Barbara Steinborn zaprezentowała po raz pierwszy w Polsce wyniki badania dotyczącego przeglądu opinii ekspertów na temat leczenia padaczki u dzieci w Polsce.

Ostatnia sesja referatowa podczas III Forum Neurologii Dziecięcej dotyczyła zaburzeń snu. Dr Marcin Żarowski oraz mgr Monika Cieślik przedstawili możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w narkolepsji u dzieci. Kolejne wystąpienie wygłoszone przez panią dr Dorotę Domańską-Pakieła zawierało prezentacje przypadku 10-letniego pacjenta z narkolepsją. Konferencję zakończył wykład dr Dariusza Boruczkowskiego pt.: "Nowości i bariery w zastosowaniu komórek macierzystych w neurologii dziecięcej."

Po zapoznaniu się z wszystkimi wygłoszonymi pracami goście konferencji prowadzili ożywione dyskusje dotyczące poruszanych zagadnień. Dzielono się własnymi doświadczeniami, które z całą mocą podkreślały potrzebę wymiany doświadczeń i pogłębiania wiedzy związanej z różnorodnymi aspektami schorzeń neurologicznych u dzieci.

Wyrazy gorącego uznania należą się prof. Barbarze Steinborn z zespołem za doskonałą organizację konferencji.

Poznańskie Forum Neurologii Dziecięcej wpisało się już na stałe w coroczne kalendarium spotkań środowiska neurologicznego. Organizatorzy serdecznie zapraszają na kolejną konferencję już za rok.

Bogna Malendowicz-Major


 
2012-06-20
   
Profesor Ewa Dilling-Ostrowska

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Ewy Dilling-Ostrowskiej wieloletniego Kierownika Kliniki Neurologii Rozwojowej i Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wychowawcy wielu pokoleń neurologów dziecięcych, wspaniałego lekarza, naszego Mistrza i Przyjaciela.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem z okazji 50 lecia AMG, Medalem za Zasługi dla Gdańska, Medalem im.Prof. Zofii Majewskiej "Za pracę i wielki wkład w rozwój neurologii dziecięcej w Polsce".

Zespół Kliniki Neurologii Rozwojowej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Pogrzeb odbędzie się w dniu 23.06 2012 o godz 12.30 na Cmentarzu Katolickim w Sopocie.

 
2010-11-18
   
Sprawozdanie z II spotkania Polskiej Grupy Roboczej Badań nad Dziecięcym Stwardnieniem Rozsianym Warszawa, 5 listopada 2010 roku

Po roku od powołania i pierwszych obrad Polskiej Grupy Roboczej Badań nad Dziecięcym Stwardnieniem Rozsianym odbyło się drugie spotkanie podsumowujące dotychczasowe postępy związane z tworzeniem bazy danych dzieci z SM w Polsce oraz przedstawiające propozycje dalszych badań wieloośrodkowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z Oddziałów i Klinik Neurologii Dziecięcej z Białegostoku, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Warszawy i Wrocławia pod przewodnictwem konsultanta krajowego ds. neurologii dziecięcej prof. Sergiusza Jóźwiaka.

Zebranie uświetnił prof. Angelo Ghezzi z Włoch, wygłaszając obszerny wykład na temat leczenia stwardnienia rozsianego u dzieci i młodzieży w oparciu
o doświadczenia własne i dotychczasowe wyniki światowe. Rekomendacje dla terapii immunomodulującej obejmują interferony beta oraz octan glatirameru, stosowany alternatywnie przy nieskuteczności interferonów, jednak w Polsce nie refundowany poniżej 18 r.ż.
Prof. A. Ghezzi omawiał również możliwości dotyczące tzw. drugiej linii leczenia z zastosowaniem natalizumabu i w dalszej kolejności leków immunosupresyjnych- mitoksantronu, cyklofosfamidu i azatiopryny. Obserwacje retrospektywne pozwalają stwierdzić podobną skuteczność i tolerancję leczenia immunomodulującego u dzieci i dorosłych.

W dalszej części zebrania przedstawione zostały propozycje badań wieloośrodkowych: ocena funkcji poznawczych i jakości życia u dzieci i młodzieży
z SM (lek. Karolina Kupczyk, Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego w Poznaniu), ocena roli chemokin i przeciwciał przeciwko białkom mieliny w etiopatogenezie SM u dzieci (prof. Katarzyna Kotulska, Klinika Neurologii i Epileptologii IPCZD w Warszawie), ocena wpływu witaminy D na rozwój SM
u dzieci (lek. Małgorzata Bilska, Klinika Neurologii i Epileptologii IPCZD w Warszawie.

Warsztaty naukowe zakończyło szkolenie z obsługi RebiSmarta-elektronicznego autowstrzykiwacza dla interferonu beta 1a (lek. Marcin Zarzycki, Merc Sp.z o.o.) oraz wystąpienie dr Małgorzaty Budlewskiej (Merc Sp.z o.o.) podsumowujące korzyści z wczesnego leczenia interferonami beta u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Karolina Kupczyk