PTND
KOMUNIKATY PTNDArchiwum
2018-10-10
   
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Gdynia 10-13 kwietnia 2019

zjazdptnd2019.skolamed.pl

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, który odbędzie się w Gdyni, w terminie od 10 do 13 kwietnia 2019 roku.
Program naukowy zjazdu będzie obejmować, oprócz najnowszych doniesień dotyczących diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego, padaczki, chorób naczyniowych mózgu, chorób nerwowo-mięśniowych oraz bólu u dzieci i młodzieży, także problematykę roli terapii genowych, szybkości diagnostyki i wreszcie szans na przełom w leczeniu dotychczas uznanych za nieuleczalne chorób układu nerwowego.

...

Zapraszamy w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego

Dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska,
prof. nadzw. GUMed

Dr hab. n. med. Ewa Pilarska,
prof. nadzw. GUMed

Pełen komunikat:  pobierz
 
2014-10-24
   
Aktualne wysokości składek członowskich PTND

Zgodnie z decyzją podjętą na Walnym Zebraniu PTND we Wrocławiu w dniu 02.06.2011 od 2012 roku obowiązują następujące stawki składek członkowskich:

Składka członkowska - 70 zł/rok
Składka dla członków emerytów - 40 zł/rok.

Przypominamy o konieczności podawania adresu przy dokonywaniu wpłat składek członkowskich na konto bankowe.
Numer konta do wpłat składek członkowskich PTND i opłat za prenumeratę: 48 1750 1019 0000 0000 1308 3215

 
2014-01-14
   
Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w schorzeniach układu nerwowego u dzieci i młodzieży

Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych informuje, że dostępne są już

"Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w schorzeniach układu nerwowego u dzieci i młodzieży".

Dystrybutorem książki jest Księgarnia AMBULANS, 20-123 Lublin, ul. Lubartowska 75A
Zamówienia można składać, poprzez stronę internetową: www.ambulans.com.pl, mailem: ksiegarnia@ambulans.com.pl
Telefonicznie: 81 534 24 00 lub 607 860 185 pon.-pt. 8-19, sob. 10-14
Cena detaliczna 73,50 zł (w tym 5% VAT).

Pełen tekst: pobierz
 
2011-03-17
   
Numer konta do wpłat składek członkowskich PTND i opłat za prenumeratę

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za odpowiedź na ankietę, o którą poprosiliśmy w poprzednim 37. numerze "Neurologii Dziecięcej". Zgodnie z zapowiedzią podajemy numer konta do wpłat składek członkowskich PTND i opłat za prenumeratę czasopisma dla osób nie będących członkami PTND:

48 1750 1019 0000 0000 1308 3215
Przypominamy o konieczności podawania adresu przy dokonywaniu wpłat składek członkowskich na konto bankowe.

Informujemy, że warunkami otrzymania czerwcowego numeru "Neurologii Dziecięcej" są:

1. Zarejestrowanie się jako członek PTND lub prenumerator "Neurologii Dziecięcej". Rejestracja internetowa (www.ptnd.pl; przycisk Ankieta) - jest nadal możliwa.
2. Opłacenie składki członkowskiej lub należności za prenumeratę do dnia 31 maja 2011 roku. 
2010-11-22
   
Pismo konsultanta krajowego w sprawie specjalizacji z neurologii dziecięcej

W listopadzie 2010 roku odbyły się spotkania konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii dziecięcej z Doc. dr hab. Romanem Danielewiczem - Dyrektorem Departamentu Nauki Ministerstwa Zdrowia oraz Prof. dr hab.med. Joanną Jędrzejczak - Dyrektorem CMKP poświęcone m.in. programowi specjalizacji w neurologii dziecięcej.
W związku z powyższym chciałbym przekazać Państwu nieco wiadomości.
1. W obecnie przygotowywanym projekcie ustawy specjalizacja z neurologii dziecięcej będzie realizowana po jednakowym dla wszystkich specjalizacji "dziecięcych" module pediatrycznym. Jako konsultant krajowy podejmuję starania, aby zachować obie ścieżki, tzn także po neurologii ogólnej.
2. Proszę o zgłaszanie się osób zainteresowanych rezydenturą w neurologii dziecięcej do konsultantów wojewódzkich, a następnie do konsultanta krajowego, aby możliwie dokładnie określić zapotrzebowanie na rezydentury w kraju. Pomimo tendencji do redukcji rezydentur, ze względu na fakt, że od roku jesteśmy specjalizacją "priorytetową" mamy szansę na ich otrzymanie. Niestety, pozostaje na razie nie rozwiązany problem otrzymania rezydentury po zrealizowanej rezydenturze z pediatrii, gdyż obecne przepisy nie pozwalają na otrzymanie dwóch rezydentur.
3. Jesteśmy w trakcie długotrwałej procedury zmian w programie specjalizacji z neurologii dziecięcej, co urealni np. potrzebę potwierdzania wykonania szeregu obecnie rzadko wykonywanych procedur.
4. Chciałbym zwrócić się do kierowników specjalizacji o zwrócenie uwagi, aby wymaganie od osób specjalizujących się prace poglądowe nie miały charakteru wypracowania pisanego wyłącznie na potrzeby specjalizacji. Należy dołożyć starań, aby ten wysiłek owocował artykułami opublikowanymi w czasopismach medycznych, a zwłaszcza w naszym czasopiśmie Neurologia Dziecięca.
5. W związku ze zdarzającymi się w ostatnich latach przerwami w organizacji kursów wymaganych programem specjalizacji ustalono na zebraniu ZG PTND, że terminy planowanych kursów będą także ukazywać się w na stronie internetowej towarzystwa www.ptnd.pl

Prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak
KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ 
2010-11-18
   
Projekt badania jakości życia i funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży z SM

Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zaprasza do udziału w badaniach, które mają na celu ocenę jakości życia oraz funkcji poznawczych u dzieci z SM.
Ideą badania jest uzupełnienie bazy danych pacjentów z SM w Polsce.
Szczegóły dotyczące pozyskania ankiet do oceny jakości życia i funkcji poznawczych przekazuje dr Karolina Kupczyk mail: karolina.kupczyk@op.pl.
Tel. 61 869 13 42; 61 869 12 55.


 
2010-11-18
   
Projekt badania etiopatogenezy SM u dzieci

Klinika Neurologii i Epileptologii IPCZD
zaprasza do współuczestnictwa w projekcie, mającym na celu zbadanie roli niektórych chemokin i przeciwciał przeciwko białkom mieliny w etiopatogenezie SM.
W badaniu chcemy uwzględnić materiał pochodzący od pacjentów z klinicznie pewnym SM, którzy zachorowali do 16 roku życia. Grupę kontrolną będą stanowiły dzieci, u których z przyczyn innych niż choroby demielinizacyjne wykonano nakłucie lędźwiowe i badanie krwi.
W tych przypadkach (dzieci z SM i grupa kontrolna), dla celów projektu posłużyć ma próbka płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy krwi.
Materiał powinien być bezpośrednio po pobraniu głęboko zamrożony (-80 stopni).
Transport tego materiału powinien odbywać się w suchym lodzie.

W razie potrzeby, proszę o kontakt: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska
mail: k.kotulska@czd.pl
Tel. 22 8157 404