Przewodnicząca:
dr hab. n. med. Justyna Paprocka

Wiceprzewodniczący:
dr n. med. Jerzy Pietruszewski
Skarbnik:
ldr n.med. Jerzy Pilch
Sekretarz:
dr n.med. Małgorzata Sadowska

Członkowie:
dr n.med. Ewa Grzywna
lek. Jacek Micuła
lek. Danuta Stettner
lek. med. Aleksander Zielnik

Komisja rewizyjna:
dr n.med. Anna Kostorz
lek. med. Renata Olszanecka
lek. med. Anna Dobrucka-Głowacka

Adres do korespondencji:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego
ul. Medyków 13
40-752 Katowice