Przewodnicząca:
dr n med. Agnieszka Biedroń

Z-ca przewodniczącego:
dr n med. Aleksandra Gergont

Sekretarz:
lek med. Małgorzata Steczkowska

Skarbnik:
Izabela Witek- Motyl

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący Eryk Kapusta
Członkowie:  Olga Górowska
                      Ewa Wesołowska
                      Barbara Skowronek – Bała

Adres do korespondencji:
Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży UJ
Collegium Medicum
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
agergon@cm-uj.krakow.pl