Przewodniczący:
dr n.med. Łukasz Przysło

Wiceprzewodnicząca:
dr n. med. Katarzyna Drobik-Wąsiewicz

Sekretarz:
dr n. med. Dorota Sokołowska

Członkowie Zarządu:

lek. Ewa Andrzejewska
lek.  Aneta Blek
dr n.med. Aneta Mielczarek

Adres do korespondencji:

Klinika Neurologii
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
sek49 iczmp.edu.pl