Przewodniczący:
dr. hab. n.med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Zastępca:
lek. Beata Bordzoł-Zalewska

Skarbnik:
dr n. med. Joanna Dubelt

Sekretarz:
dr n. med. Ewa Zienkiewicz

Komisja Rewizyjna:
lek.  Anatol Kierdaszuk
prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk                                    
dr n. med. Ewa Dworzańska

Adres do korespondencji:

Klinika Neurologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. Gębali 6, 20-093 Lublin,
tel: 669 487 491
e-mail: magdalenachk@wp.pl