Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej SUM, Komitet Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych zapraszają na konferencję on-line ”Nowoczesne programy terapeutyczne w schorzeniach układu nerwowego w wieku rozwojowym”.

Konferencja odbędzie się 18.11 2020 w godzinach 12.00–14.30.

                                                    PROGRAM

          12.00–12.20 „Choroby ultra rzadkie — strategie terapeutyczne”
dr hab. n. med. Ewa Jamroz

          12.30–12.50 „Leczenie chorób mięśniowych”
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

         13.00–13.45  „Terapia stwardnienia rozsianego”, „Zastosowanie immunoglobulin”
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

         14.00–14.20  „Stosowanie toksyny botulinowej”
dr n. med. Marcin Bonikowski

     

To temat ważki i aktualny, przydatny w praktyce każdego neurologa, a zwłaszcza przydatny dla kolegów szkolących się. Udział w konferencji jest bezpłatny.  Informacje dotyczące platformy i logowania zostaną przesłane kilka dni przed konferencją. Zgłoszenia udziału z podaniem adresu mailowego proszę kierować na adres slo1ptnd@gmail.com