Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dr n. med. Barbary Szal-Karkowskiej, znakomitej  specjalistki neurologii dziecięcej, zasłużonego pracownika ochrony zdrowia, wielkiej Przyjaciółki rzeszy neurologów polskich i zagranicznych.

Cześć jej pamięci!