Olsztyn

Przewodnicząca:
lek. Elżbieta Łobodzińska-Młynarczyk

Wiceprzewodnicząca:
lek. Aleksandra Melnyk

Sekretarz:
mgr Ewa Jankowska

Skarbnik:
lek. Edmund Brzozowski

Członkowie:
lek. Krzysztof Musiatowicz
lek. Bożena Wencław

Adres do korespondencji:
WSSD O/Neurologii Dziecięcej
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn