Przewodnicząca:
dr n.med. Agnieszka Wencel-Warot

Wiceprzewodnicząca:
lek. Grażyna Milecka

Członkowie:
lek. Dagmara Karolewska
dr n.med. Paweł Kemnitz
dr n.med. Joanna Michalska

Komisja Rewizyjna:
dr n.med. Sylwia Silska
dr n.med. Grażyna Bugaj
dr n.med. Ilona Pieczonka-Ruszkowska

Adres do korespondencji:
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań