REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY NAUKOWEJ/STYPENDIUM PTND W ROKU 2022

Cel: udział neurologów dziecięcych i osób w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej w kongresie EPNS i podobnych
Fundator: grant naukowy firmy ROCHE

REGULAMIN

  1. Nagroda Naukowa jest przyznawana przez Zarząd Główny PTND autorowi lub autorom najlepszych prac zgłoszonych do prezentacji na XI Ogólnopolskie Dni Neurologii Dziecięcej (21-23.04.2022).
  2. O nagrody mogą ubiegać się członkowie PTND, którzy nie ukończyli 40. roku życia oraz mają opłacone składki członkowskie PTND.
  3. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres sekretarza ZG PTND (Kliknij, aby zobaczyć adres email).
  4. Zarząd Główny może przyznać do 3 Nagród równorzędnych lub zrezygnować z przyznania Nagród.
  5. Wysokość Nagród jest każdorazowo ustalana przez Zarząd Główny PTND.
  6. Nagrody będą wręczone podczas uroczystości otwarcia  XI Ogólnopolskich Dni Neurologii Dziecięcej.