Przewodnicząca:
dr n. med. Elżbieta Czyżyk

Wiceprzewodnicząca:
lek.  Aleksandra Wołejsza

Sekretarz:
lek. Ewelina Głodek-Brzozowska

Skarbnik:
lek. Anna Orłowska

Członek:
lek.  Barbara Baranowska

Komisja Rewizyjna:
lek.  Zygmunt Pasek
lek.  Jadwiga Jonczyk-Solecka

Adres do korespondencji:
Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów