Koleżanki i Koledzy,


 

Zapraszam do udziału w pracach Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu.

Aktualnie na zlecenie Przewodniczącej PTND prof. Dr hab. med. Marii Mazurkiewicz- Bełdzińskiej przygotowujemy wytyczne postępowania w udarach mózgu u dzieci i młodzieży. W skład Zespołu, któremu mam przyjemność przewodniczyć wchodzą neurolodzy dziecięcy, neurolodzy, hematolodzy, kardiolog, radiolog, doskonali znawcy tego zagadnienia.

Z przyjemnością pragnę poinformować, że wraz z dr hab. med. Iloną Kopytą prof. ŚUM przygotowałyśmy monografię Udar mózgu u dzieci i młodzieży, która będzie wydana przez PZWL i pewnie już w marcu br. będzie dostępna w księgarni.

Zachęcam Państwa do aktywnego udziału w Sekcji, będziemy przedstawiać ciekawe i trudne przypadki, najnowsze doniesienia z piśmiennictwa dotyczące tych zagadnień.

W skład Zarządu Sekcji wchodzi z-ca przewodniczącej dr hab. med Iloną Kopytą prof. ŚUM

Sekretarz dr Jakub Szymarek

Członkowie: dr hab. med.Ewa Emich- Widera prof. ŚUM

Prof. dr hab. med. Krystyna Mitosek Szewczyk

 

Prof. dr hab. med. Ewa Pilarska, przewodnicząca Sekcji