Dziedzina łącząca wiedzę dotyczącą funkcjonowania układu nerwowego człowieka z analizą wpływu czynników genetycznych na dysfunkcje układu nerwowego – fenotyp chorobowy.