PTND
Specjalizacje
Lista Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących kierunkowe staże specjalizacyjne w zakresie neurologii dziecięcej, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (stan nadzień 23.03.2011 r.)
Program specjalizacji (pdf)

L.p. Jednostka organizacyjna/ specjalizująca Dokładny adres Liczba miejsc szkoleniowych Uwagi
    DOLNOŚLĄSKIE    
1. SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im.T.Marciniaka/ Centrum Medycyny Ratunkowej/ Oddział Neurologii Dziecięcej ul. Traugutta 116
50-420 Wrocław
  bez określenia liczby miejsc
    ŁÓDZKIE    
2. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki/ Klinika Neurologii ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
  bez określenia liczby miejsc
    MAŁOPOLSKIE    
3. Klinika Neurologii Dziecięcej CMUJ ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
  bez określenia liczby miejsc
    MAZOWIECKIE    
4. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka/ Klinika Neurologii Dziecięcej Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
5  
5. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka/ Klinika Neurologii Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
  bez określenia liczby miejsc
6. Instytut Matki i Dziecka/ Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
  bez określenia liczby miejsc
    PODLASKIE    
7. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny/ Klinika Neurologii Dziecięcej ul. J.Waszyngtona 17
15-274 Białystok
  bez określenia liczby miejsc
    POMORSKIE    
8. SPSK nr 1/ Klinika Neurologii Rozwojowej AM ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
  bez określenia liczby miejsc
    ŚLĄSKIE    
9. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki/ Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego ul. Medyków 16
40-752 Katowice
  bez określenia liczby miejsc
10. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii/ Oddział Neurologii Dziecięcej ul. Truchana 7
41-500 Chorzów
2
    WIELKOPOLSKIE    
11. Instytut Pediatrii AM/ Klinika Obserwacyjno-Zakaźna: Oddział Neurologii, Oddział Chorób Zakaźnych ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
  bez określenia liczby miejsc
12. Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
  bez określenia liczby miejsc

Kursy specjalizacyjne - neurologia dziecięca: