Przewodniczący:
 
Wiceprzewodnicząca:
lek. Elżbieta Gadowska

Sekretarz:
lek. Adela Kazmierczak

Skarbnik:
lek. Elżbieta Kraśnikow

Członek:
dr hab. n. med. Leszek Sagan

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: lek. Roman Ciarka
Członkowie: dr n. med. Hanna Podraza
lek. Arkadiusz Bieleninik

Adres do korespondencji:
Klinika Neonatologii PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin