Przewodniczący:
lek. Elżbieta Gadowska

Wiceprzewodnicząca:
lek. Jarosław Belon

Sekretarz:
lek. Katarzyna Korasiak

Skarbnik:
dr n.med. Arkadiusz Bieleninik

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: lek. Wojciech Powała
Członkowie: dr n.med. Joanna Goral
lek. Izabela Chwiłkowska

Adres do korespondencji:

Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii
SPS ZOZ "Zdroje"
ul. Mączna 4
70-780 Szczecin