Przewodnicząca:
dr n. med. Jolanta Strzelecka

Wiceprzewodnicząca:
dr n. med. Elżbieta Sołowiej

Członek Zarządu:
dr hab. n. med. Krystyna Szymańska

Skarbnik:
dr n. med. Tomasz Kmieć

Sekretarz:
lek. Monika Słowińska

Komisja Rewizyjna:
lek. Hanna Mazurkiewicz
dr n. med. Wojciech Ostoja-Chrząstowski
lek. Milena Franckiewicz

Adres do korespondencji:
Oddział Kliniczny Neurologii i Pediatrii
Dziecięcy Szpital Kliniczny
02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 63a
tel. ( 22) 317 96 81
e-mail: oddzwarptnd@gmail.com