Serdeczne życzenia, aby każdy następny rok
przynosił wszystko to, co w życiu najpiękniejsze.
Ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i
prywatnym
Życzy
Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
wraz z Zarządem PTND