Przewodnicząca:
dr n.med. Agata Gruna-Ożarowska

Ustępująca Przewodnicząca:
dr n.med. Barbara Ujma-Czapska

Wiceprzewodniczący:
dr n.med. Maciej Rosiński

Wiceprzewodnicząca:
dr n.med. Małgorzata Krause

Sekretarz:
lek. med. Lucyna Benben

Skarbnik:
lek. med. Marta Nowicka

Komisja Rewizyjna:
dr n.med. Beata Jędrzejczyk-Góral,
lek. med. Zbigniew Kilen,
dr n.med. Dorota Cichosz

Adres do korespondencji:
Dolnośląski Oddział Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
Oddział Neurologii Dziecięcej
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Tadeusza Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2
54-049 Wrocław