Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy  wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. med. Wojciecha Służewskiego

wieloletniego Kierownika
Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej w Poznaniu,
wspaniałego kolegę, życzliwego człowieka, oddanego swoim pacjentom lekarza.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim

Zarząd Główny i Członkowie
Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych