Zarząd Główny
Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska,
Klinika Neurologii Rozwojowej
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
tel.: (58) 349 23 90, fax (58) 349 23 95
e-mail: mmazur@gumed.edu.pl
Ustępująca Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego,
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
tel.: (61) 869 12 55, fax: (61) 869 15 53
e-mail: bstein@ump.edu.pl
Wiceprzewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Klinika Neurologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a
tel.: (22) 599 29 85, fax: (22) 599 18 57
e-mail: anna.kostera@wum.edu.pl
Wiceprzewodnicząca:

Dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego,
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
tel.: (61) 869 12 55, fax: (61) 869 15 53
e-mail: awwiktor@ump.edu.pl

Sekretarz: Dr n. med. Marta Zawadzka
Klinika Neurologii Rozwojowej
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
tel.: (58) 349 23 90, fax (58) 349 23 95
e-mail: marta.pacek@wp.pl
Skarbnik: Prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska
Klinika Neurologii Rozwojowej
Gdański Uniwersytet Medyczny,
80-211 Gdansk, ul. Dębinki 7
tel.: (58) 349 23 90, fax (58) 349 23 95
e-mail: pilar@amg.gda.pl
Członkowie: Dr n. med. Elżbieta Czyżyk
Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Klinika Neurologii Dziecięcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel. (22) 317 96 81
email: sergiusz.jozwiak@gmail.com

Dr n. med. Tomasz Kmieć
Klinika Neurologii i Epileptologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka,
04-736 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
email: T.Kmiec@ipczd.pl
 
Komisja rewizyjna
   
  Dr hab. n med. Anna Potulska-Chromik
Dr n. med. Jarosław Pojda
Dr n. med. Łukasz Przysło
Dr hab. n. med. Marcin Żarowski