Opublikowany: 27/03/2024

ANKIETA dotycząca leczenia dietą ketogenną

Szanowni Państwo,

 

14.03.2024 w ICZMP w Łodzi odbyło się kolejne, już ósme, zebranie GR Sekcji ds. Diety Ketogennej PTND, w składzie poszerzonym o zainteresowanych przedstawicieli Ośrodków, stosujących tę terapię u swoich pacjentów. Poruszanych było wiele nurtujących nasze środowisko tematów i problemów do rozwiązania. Jednym z nich była niezwykle interesująca propozycja Pani dr hab. n. med.  Anny Winczewskiej – Wiktor, rozesłania do wszystkich Ośrodków opracowanej przez Panią Doktor ankiety na temat sposobu stosowania diety ketogennej. Jej wyniki dadzą nam wiedzę na temat realnego prowadzenia tej metody terapii u naszych pacjentów i będą pomocne w opracowaniu standardów, opartych na wytycznych międzynarodowych oraz naszych własnych doświadczeniach. Propozycja została zaaprobowana przez Grupę Robocza i wszystkich uczestników.

Liczba 451 pacjentów leczonych w  2023 we wszystkich Ośrodkach, świadcząca o naszym już dużym doświadczeniu w stosowaniu diety ketogennej,  daje podstawę do wyciągnięcia wspólnych wniosków.

Poniżej przesyłam link do ankiety z prośbą o odesłanie jej do końca kwietnia. Gorąco Państwa zachęcam do uczestniczenia w tej inicjatywie Równocześnie bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy odpowiedzieli na moją prośbę o odesłanie ankiet oceniających stosowanie diety ketogennej w Polsce w 2023 roku.

Umożliwiło mi to podsumowanie zawartych w niej danych z poszczególnych Ośrodków i przedstawienie ich na spotkaniu.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwz2rQI0z-HAj8WHa9ShjMK6vaeKwaCpuKxNRGLoaFKC2ncg/viewform?usp=sf_link

 

Serdecznie Państwa pozdrawiam

Magdalena Dudzińska

Przewodnicząca Grupy Roboczej ds Diety Ketogennej przy PTND