Opublikowany: 02/02/2022

Nagrody za prezentacje w trakcie Dni Neurologii Dziecięcej

baner

W związku z otrzymaniem od firmy Roche grantu naukowego, zachęcamy do zgłaszania prac w celu zaprezentowania w trakcie Dni Neurologii Dziecięcej. Poniżej zamieszczamy Regulamin przyznawania nagród. Termin zgłaszania prac mija 10.03.2022 r.

REGULAMIN

  •     Nagroda Naukowa jest przyznawana przez Zarząd Główny PTND autorowi lub autorom najlepszych prac zgłoszonych do prezentacji na XI Ogólnopolskie Dni Neurologii Dziecięcej (21-23.04.2022).
  •     O nagrody mogą ubiegać się członkowie PTND, którzy nie ukończyli 40. roku życia oraz mają opłacone składki członkowskie PTND.
  •     Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres sekretarza ZG PTND e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email.
  •     Zarząd Główny może przyznać do 3 Nagród równorzędnych lub zrezygnować z przyznania Nagród.
  •     Wysokość Nagród jest każdorazowo ustalana przez Zarząd Główny PTND.
  •     Nagrody będą wręczone podczas uroczystości zakończenia  XI Ogólnopolskich Dni Neurologii Dziecięcej.