Opublikowany: 09/06/2023

Śp. Prof. Jagna Czochańska-Kruk

kir

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy o śmierci Pani Prof. dr hab. n. med. Jagny Czochańskiej-Kruk, Kierownika Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w latach 1976-1998.

Pani Profesor była wybitnym naukowcem, jej dorobek naukowy liczy ponad 200 publikacji naukowych oraz wiele rozdziałów w książkach z zakresu neurologii dziecięcej, była m.in. redaktorem pierwszego kompleksowego podręcznika neurologii dziecięcej w Polsce. Przyczyniła się także do rozwoju kadry naukowej w naszym kraju, będąc promotorem wielu rozpraw doktorskich. Dla kilku pokoleń neurologów dziecięcych była cenionym Nauczycielem i Mentorem.

Pani Profesor Jagna Czochańska-Kruk była jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych oraz pierwszą Przewodniczącą Zarządu Głównego tego Towarzystwa od 1990 roku. Była także pierwszym redaktorem "Neurologii Dziecięcej", wydawanej od 1991 roku.

Pani Profesor była wspaniałą, szlachetną, niezwykle interesującą osobą. Cześć Jej pamięci!