Opublikowany: 20/03/2023

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

ptnd

Szanowni Państwo,

W dniu 21.04.2023 (piątek), w trakcie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, w Hotelu Ibis Styles Lublin Stare Miasto, al. Solidarności 7, w Lublinie, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych zwołane przez Zarząd Główny PTND. Początek obrad zaplanowano na godzinę 17:00.  Członkowie PTND powinni mieć opłacone składki członkowskie za rok 2023.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
  3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
  4. Udzielenie absolutorium członkom organów Towarzystwa,
  5. Wybór członków organów Towarzystwa,
  6. Wolne głosy,
  7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.


Marta Zawadzka

Sekretarz Zarządu Głównego PTND