Opublikowany: 23/03/2022

Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym u dzieci i młodzieży

zaburzenia

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję dotyczącą zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży, która odbędzie się 3 czerwca 2022 r. w Gdańsku. Organizatorami konferencji są Klinika Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytut Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, pod patronatem PTND.

Miejsce konferencji:
Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza
Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41/42

Konferencja jest bezpłatna. Prosimy o dokonanie rejestracji (imię, nazwisko, zawód: lekarz, logopeda itp.) na adres mailowy : Kliknij, aby zobaczyć adres email

prof. dr hab. med. Ewa Pilarska
Klinika Neurologii Rozwojowej GUMed


Program:

Sesja I

10:00–10:30 Neurologiczne podstawy zaburzeń mowy u dzieci
prof. dr hab med. Ewa Pilarska (30 min.)

10:35–11:05 Fakty i mity na temat diagnozy i terapii logopedycznej dzieci z niepełnosprawnością
dr hab. n. med. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG (30 min.)

11:10–11:40 Celowość wykonywania badania EEG w zaburzeniach mowy u dzieci
prof. dr hab. med. Maria Mazurkiewicz- Bełdzińska (30 min.)                                                  

11:45–12:05 Zespół Landaua- Kleffnera
mgr Zofia Bełdzińska (20 min.)

12:10–12:30 Znaczenie suplementacji wielonienasyconymi kwasami Omega-3 u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi
Magda Czarny, Medical Manager, Firma Qpharma (20 min.)

12:30–13:10 Przerwa

Sesja II

13:10–13:40 Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy u dzieci chorych neurologicznie w perspektywie teorii interakcji
dr hab. n. med. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS (30 min.)

13:45–14:05 Czy praca logopedy z dzieckiem z FAS to „syzyfowa praca”?
dr n. med. Seweryna Konieczna (20 min.)

14:10–14:40 Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD — problemy diagnostyczne i terapeutyczne
dr hab. n. med. Zdzisław M. Kurkowski, prof. UMCS (30 min.)

14:45–15:15 Orzecznictwo o niepełnosprawności
mgr Monika Gołubiew-Konieczna – PPP nr 7 w Gdańsku (30 min.)