Czasopisma PTND

baner
Neurologia Dziecięca

NEUROLOGIA DZIECIĘCA
Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

Polski Przegląd Neurologiczny

Czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, ukazujące się cztery razy do roku, poświęcone istotnym tematom z zakresu neurologii, kierowane do neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności oraz zainteresowanych neurologią. W periodyku tym są publikowane prace przeglądowe, opisy przypadków, sprawozdania ze zjazdów, przegląd piśmiennictwa oraz recenzje książek z zakresu neurologii.