Członkostwo PTND

Uwaga:
Zgodnie z decyzją podjętą na Walnym Zebraniu PTND od 2020 roku obowiązują następujące stawki składek członkowskich:

     Składka członkowska - 100 zł/rok
     Składka dla członków emerytów - 40 zł/rok.

Przypominamy o konieczności podawania adresu przy dokonywaniu wpłat składek członkowskich na konto bankowe.
Numer konta do wpłat składek członkowskich PTND i 27 1090 1098 0000 0001 4371 5647

Zgodnie ze Statutem, by zostać członkiem PTND należy złożyć do Zarządu Oddziału Regionalnego pisemną deklarację z pisemną rekomendacją 2 członków PTND.