Oddziały PTND

Białystok

Przewodniczący:
dr n. med. Krzysztof Sendrowski

Wiceprzewodniczący:
dr n. med. Joanna Śmigielska-Kuzia

Skarbnik:
dr n. med. Grażyna Skrzypczak-Adamiak

Sekretarz:
dr n. med. Barbara Artemowicz

Komisja rewizyjna:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Sobaniec
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak
dr n. med. Joanna Dąbrowska

Adres do korespondencji:
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięce
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
15-274 Białystok
ul. J. Waszyngtona 17

 

Gdańsk

Przewodnicząca:
dr n. med. Agnieszka Matheisel

Wiceprzewodnicząca:
dr n. med. Małgorzata Lemka

Sekretarz:
lek. Justyna Knapp-Tężycka

Skarbnik:
lek. Beata Wasilewska

Komisja rewizyjna:
lek. Mirosława Michalska
lek. Ewelina Trybała
dr n. med. Grażyna Wiśniewska-Sikorska

Adres do korespondenji:
Klinika Neurologii Rozwojowej
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7
80-252 Gdańsk
tel. 58 3492390

 

Olsztyn

Przewodnicząca:
lek. Elżbieta Łobodzińska-Młynarczyk

Wiceprzewodnicząca:
lek. Aleksandra Melnyk

Sekretarz:
mgr Ewa Jankowska

Skarbnik:
lek. Edmund Brzozowski

Członkowie:
lek. Krzysztof Musiatowicz
lek. Bożena Wencław

Adres do korespondencji:
WSSD O/Neurologii Dziecięcej
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn

 

Poznań

Przewodnicząca:
dr n.med. Agnieszka Wencel-Warot

Wiceprzewodnicząca:
lek. Grażyna Milecka

Członkowie:
lek. Dagmara Karolewska
dr n.med. Paweł Kemnitz
dr n.med. Joanna Michalska

Komisja Rewizyjna:
dr n.med. Sylwia Silska
dr n.med. Grażyna Bugaj
dr n.med. Ilona Pieczonka-Ruszkowska

Adres do korespondencji:
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań

Katowice

Przewodnicząca:
dr hab. n. med. Justyna Paprocka

Wiceprzewodniczący:
dr n. med. Jerzy Pietruszewski
Skarbnik:
ldr n.med. Jerzy Pilch
Sekretarz:
dr n.med. Małgorzata Sadowska

Członkowie:
dr n.med. Ewa Grzywna
lek. Jacek Micuła
lek. Danuta Stettner
lek. med. Aleksander Zielnik

Komisja rewizyjna:
dr n.med. Anna Kostorz
lek. med. Renata Olszanecka
lek. med. Anna Dobrucka-Głowacka

Adres do korespondencji:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego
ul. Medyków 13
40-752 Katowice

Kraków

Przewodnicząca:
dr n med. Agnieszka Biedroń

Z-ca przewodniczącego:
dr n med. Aleksandra Gergont

Sekretarz:
lek med. Małgorzata Steczkowska

Skarbnik:
Izabela Witek- Motyl

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący Eryk Kapusta
Członkowie:  Olga Górowska
     Ewa Wesołowska
   Barbara Skowronek – Bała

Adres do korespondencji:
Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży UJ
Collegium Medicum
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

 

Lublin

Przewodniczący:
dr. hab. n.med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Zastępca:
lek. Beata Bordzoł-Zalewska

Skarbnik:
dr n. med. Joanna Dubelt

Sekretarz:
dr n. med. Ewa Zienkiewicz

Komisja Rewizyjna:
lek.  Anatol Kierdaszuk
prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk                                    
dr n. med. Ewa Dworzańska

Adres do korespondencji:

Klinika Neurologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
ul. Gębali 6, 20-093 Lublin,
tel: 669 487 491
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

 

Łódź

Przewodniczący:
dr n.med. Łukasz Przysło

Wiceprzewodnicząca:
dr n. med. Katarzyna Drobik-Wąsiewicz

Sekretarz:
dr n. med. Dorota Sokołowska

Członkowie Zarządu:

lek. Ewa Andrzejewska
lek.  Aneta Blek
dr n.med. Aneta Mielczarek

Adres do korespondencji:

Klinika Neurologii
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

 

Rzeszów

Przewodnicząca:
dr n. med. Elżbieta Czyżyk

Wiceprzewodnicząca:
lek.  Aleksandra Wołejsza

Sekretarz:
lek. Ewelina Głodek-Brzozowska

Skarbnik:
lek. Anna Orłowska

Członek:
lek.  Barbara Baranowska

Komisja Rewizyjna:
lek.  Zygmunt Pasek
lek.  Jadwiga Jonczyk-Solecka

Adres do korespondencji:
Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów

 

Szczecin

Przewodniczący:
lek. Elżbieta Gadowska

Wiceprzewodnicząca:
lek. Jarosław Belon

Sekretarz:
lek. Katarzyna Korasiak

Skarbnik:
dr n.med. Arkadiusz Bieleninik

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: lek. Wojciech Powała
Członkowie: dr n.med. Joanna Goral
lek. Izabela Chwiłkowska

Adres do korespondencji:

Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii
SPS ZOZ "Zdroje"
ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

 

Warszawa

Przewodnicząca:
dr n. med. Jolanta Strzelecka

Wiceprzewodnicząca:
dr n. med. Elżbieta Sołowiej

Członek Zarządu:
dr hab. n. med. Krystyna Szymańska

Skarbnik:
dr n. med. Tomasz Kmieć

Sekretarz:
lek. Monika Słowińska

Komisja Rewizyjna:
lek. Hanna Mazurkiewicz
dr n. med. Wojciech Ostoja-Chrząstowski
lek. Milena Franckiewicz

Adres do korespondencji:
Oddział Kliniczny Neurologii i Pediatrii
Dziecięcy Szpital Kliniczny
02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 63a
tel. ( 22) 317 96 81
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Wrocław

Przewodnicząca:
dr n.med. Agata Gruna-Ożarowska

Ustępująca Przewodnicząca:
dr n.med. Barbara Ujma-Czapska

Wiceprzewodniczący:
dr n.med. Maciej Rosiński

Wiceprzewodnicząca:
dr n.med. Małgorzata Krause

Sekretarz:
lek. med. Lucyna Benben

Skarbnik:
lek. med. Marta Nowicka

Komisja Rewizyjna:
dr n.med. Beata Jędrzejczyk-Góral,
lek. med. Zbigniew Kilen,
dr n.med. Dorota Cichosz

Adres do korespondencji:
Dolnośląski Oddział Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
Oddział Neurologii Dziecięcej
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Tadeusza Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2
54-049 Wrocław